Få koll på din digitala vardag

med Per Axbom

En serie korta filmer som hjälper dig leva lättare med alla krav på användning av ny teknik.

Kommer snart

2. Din identitet på internet

Kommer snart

3. Hantera din e-postadress

Kommer snart

4. Hantera dina lösenord